FAQ

  • Konto INDYWIDUALNE
  • Analiza Antyplagiatowa
  • Raporty Antyplagiatowe
  • Kredyty i Płatności
  • Bezpieczeństwo i ochrona danych
  • Uczelnie Wyższe
Z jakimi bazami danych porównywana jest praca dyplomowa zgłoszona do Analizy Antyplagiatowej przez użytkownika INDYWIDUALNEGO?

Prace poddane analizie z poziomu konta INDYWIDUALNEGO porównywane są z zasobami globalnego Internetu w tym z Internetową bazą aktów prawnych oraz lokalną bazą danych Genuino.

Czy dokument tekstowy poddawany Analizie Antyplagiatowej z poziomu konta INDYWIDUALNEGO dodawany jest do bazy danych Genuino?

Nie. Przeanalizowana przez użytkownika INDYWIDUALNEGO praca dyplomowa nie zasila żadnej z baz danych używanych przez Genuino.

Jak długo ważna jest ochrona antyplagiatowa Utworów chronionych w ramach Monitoringu Antyplagiatowym?

Utwór raz dodany do Monitoringu Antyplagiatowego chroniony jest przez czas nieokreślony lub do momentu wyłączenia ochrony.

Czy w procesie analizy antyplagiatowej System uwzględnia cytaty?

Tak, jest to istotny element analizy antyplagiatowej Systemu Genuino. Cytaty są uwzględniane w raportach, natomiast nie mają wpływu na wyniki analizy.

Czy System Genuino uwzględnia bibliografie zawarte w pracach dyplomowych?

Tak, System precyzyjnie analizuje bibliografię pracy pod kątem informacji o roku powstania danego utworu uwzględniając je w raporcie antyplagiatowym. Bibliografia nie wpływa w żadnym stopniu na wyniki analizy.

Czy System Genuino wykrywa próby manipulacji wyników Analizy Antyplagiatowej?

Tak, System jest całkowicie odporny na mechaniczne próby manipulacji wyników analizy. Szczegóły na temat użycia w pracy niedozwolonych zabiegów tekstowych zestawione są w Raporcie antyplagiatowym.

Jak interpretować wyniki raportu antyplagiatowego?

Szczegółowa instrukcja na temat interpretacji raportów antyplagiatowych znajduje się w dziale pomocy DOKUMENTY.

Czy raport antyplagiatowy uwzględnia powiadomienia o mechanicznych próbach manipulacji wyników analizy antyplagiatowej?

Tak, raport analizy zestawia liczbę paragrafów, w których zastosowane zostały techniczne próby manipulacji wyników analizy takie jak mikrospacje, białe znaki oraz symbole z innych alfabetów.

Jak długo muszę czekać na wyniki Analizy Antyplagiatowej?

Zgodnie z Regulaminem serwisu Genuino.pl wyniki Analizy Antyplagiatowej powinny być dostępne maksymalnie do 7 dni od momentu rozpoczęcia analizy (w okresie sesji). W praktyce jednak raport antyplagiatowy dostępny jest często już po kilku minutach.

Czym jest KREDYT?

KREDYT jest rodzajem elektronicznej waluty obowiązującej w systemie Genuino, za pomocą której użytkownicy mogą korzystać z ogólnodostępnych usług Systemu Genuino takich jak Analiza Antyplagiatowa w przypadku użytkownika konta INDYWIDUALNEGO czy Monitoring Antyplagiatowy i Wsparcie Rekrutacyjne w przypadku konta FIRMA.

Ile kosztuje Analiza Antyplagiatowa Systemem Genuino?

Jeżeli sprawdzenie dokumentu odbywa się z konta Pracownika Naukowego, bądź z Projektu przypisanego do Uczelni to taki użytkownik nie ponosi żadnych kosztów za analizę antyplagiatową. Jeżeli sprawdzenie dokumentu odbywa się z poziomu konta użytkownika INDYWIDUALNEGO, to koszt analizy uzależniony jest od objętości pracy. Jeden kredyt zapewnia sprawdzenie tekstu o objętości do 20000 znaków. Po przekroczeniu tej wartości zużywany jest następny kredyt na każde kolejne 20000 znaków dokumentu.

Gdzie znajdę CENNIK KREDYTÓW?

Cennik KREDYTÓW dla użytkowników Kont INDYWIDUALNYCH oraz FIRMOWYCH określony jest w załączniku nr 1 do Regulaminu, który znajduje się w dziale pomocy Dokumenty.

Czy sprawdzone w Systemie Genuino prace są udostępniane/dodawane do bazy danych?

W przypadku analizy przeprowadzonej w ramach prowadzonego przez promotora Projektu dyplomowego, o udostępnianiu i przechowywaniu dokumentów tekstowych decydują wyłącznie władze uczelni. Natomiast treści dokumentów wysyłane do analizy przez użytkowników konta INDYWIDUALNEGO nie są publikowane, udostępniane ani dodawane do Bazy danych. Dokument wraz z Raportem antyplagiatowym dostępny jest jedynie dla użytkownika konta, z poziomu którego dokonana została analiza.

Czy sprawdzona w Systemie Genuino praca wykorzystywana jest do dalszych analiz?

W przypadku analizy przeprowadzonej w ramach prowadzonego przez promotora Projektu, po poprawnie zakończonej obronie pracy, władze uczelni mają obowiązek przesłać pracę do lokalnego Repozytorium Prac Dyplomowych, a co za tym idzie – do Ogólnopolskiego Repozytorium Prac Dyplomowych. Natomiast treści dokumentów wysłane do analizy przez użytkowników konta INDYWIDUALNEGO nie są przechowywane w Bazie danych, co eliminuje problem ewentualnego autoplagiatu w przypadku ponownego sprawdzenia pracy.

Czy dane użytkownika objęte są ochroną?

Tak. Genuino.pl funkcjonuje w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, a także z zasadami Polityki prywatności.

Czy System Genuino jest zgodny z ORPD?

Tak, struktura przechowywania oraz opisywania danych prac dyplomowych jest w 100% z godna z Ogólnopolskim Repozytorium Prac Dyplomowych.

Czy do korzystania z pełnej funkcjonalności systemu przez uczelnię konieczny jest zakup dodatkowych urządzeń serwerowych?

Zastosowanie modelu SaaS (Oprogramowanie jako usługa) eliminuje konieczność zakupu drogiego sprzętu, jego utrzymywania oraz instalacji dodatkowego oprogramowania.

Czy istnieje możliwość przechowywania archiwum prac dyplomowych na serwerze Uczelni?

Tak, jeżeli zajdzie taka potrzeba istnieje możliwość przechowywania kopii archiwum prac dyplomowych na maszynach serwerowych Uczelni.

Z których baz danych korzysta Genuino podczas analizy antyplagiatowej?

Genuino precyzyjnie analizuje dokumenty przeszukując: zasoby globalnego Internetu, wraz z bazą aktów prawnych, Lokalne Repozytorium Prac Dyplomowych oraz bazę Ogólnopolskiego Repozytorium Prac Dyplomowych (System Genuino jest przystosowany do integracji).

Czy System Genuino spełnia wszystkie wymogi prawne nałożone na uczelnie wyższe?

Tak. Genuino jest Systemem Antyplagiatowym w pełni zgodnym z ORPD, udostępnia dedykowane narzędzie do zasilania ORPD zarchiwizowanymi pracami dyplomowymi oraz daje możliwość śledzenia karier zawodowych absolwentów.

Czy za dostęp do Systemu Przeciwplagiatowego Genuino pobierane są składki członkowskie?

System jest całkowicie wolny od „opłat członkowskich” oraz jest ogólnodostępny dla wszystkich.

Ile trwa wdrożenie systemu Genuino na uczelni?

Dzięki zastosowaniu technologii SaaS, Genuino jest gotowe do działania niemal natychmiast. Proces polega na utworzeniu przez Administratora Genuino Konta administracyjnego uczelni oraz udostępnieniu interaktywnych szkoleń oraz procedur dla pracowników uczelni.

Czy w ramach programu PO WER System Przeciwplagiatowy Genuino dostępny jest do nabycia w formie licencji?

Tak, System Genuino dostępny jest dla Uczelni, które biorą udział w programie PO WER. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących licencji należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta.

Czy w raportach antyplagiatowych każdy ma dostęp do wglądu pełnej treści pracy dyplomowej z ORPD, względem której występuje podejrzenie plagiatu?

Zgodnie z regulacjami prawnymi tylko promotor jest upoważniony do wglądu pełnej treści pracy dyplomowej znajdującej się w ORPD, względem której w raporcie antyplagiatowym wykazane jest podejrzenie plagiatu. W Systemie Genuino wymóg ten jest spełniony, dzięki specjalnym rodzajom Projektów - Dyplomowych.

Czy istnieje możliwość automatycznego przesyłania prac dyplomowych do ORPD?

Tak, jeżeli prace dyplomowe w uczelnianym Archiwum Prac Dyplomowych, zostały pozytywnie obronione oraz są opisane zgodnie z wytycznymi ORPD.

Czy istnienie możliwość zintegrowania systemu Genuino z systemem działającym na uczelni?

Tak, istnieje taka możliwość na indywidualnie określonych warunkach. W celu uzyskania szczegółowych informacji na ten temat, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

Co to jest ORPD?

Ogólnopolskie Repozytorium Prac Dyplomowych (ORPD) jest bazą, w której gromadzone są pełne teksty prac dyplomowych, obronionych na polskich uczelniach. Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 1 października 2014r. do bazy ORPD trafiać będą jedynie prace poprawnie zweryfikowane programem anty-plagiatowym.

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie, napisz do nas.

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Inwestujemy w Waszą przyszłość

Innowacyjna gospodarka
Unia Europejska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Funduszu Rozwoju Regionalnego

Preloader
×

Ta strona korzysta z plików cookie. Korzystanie z niej implikuje akceptację regulaminu.