Jak działa genuino


Powszechnie znane metody analizy antyplagiatowej:

✓ W najdłużej istniejących na rynku systemach antyplagiatowych powszechny jest algorytm tzw. „naiwny", który porównuje treści w postaci ciągów znaków o określonej długości w trybie 1:1. Metoda ta jest niezwykle podatna na oszustwa i manipulacje.

✓ Nowsze systemy potrafią dokonywać analizy synonimicznej, dzięki czemu można wychwycić skopiowane treści, w których dokonano korekty polegającej na zastosowaniu synonimów i zmiany szyku zdania.

✓ Niektóre z funkcjonujących na rynku systemów potrafią wychwytywać próby oszustw takie jak: białe znaki, mikrospacje i znaki w innych językach. Takie oszustwa w istotny sposób mogą wpływać na wyniki końcowej analizy.


System Genuino dokonuje analizy badanego tekstu na wszystkich wyżej wymienionych płaszczyznach. Oprócz tego:

✓ Posiada jednowymiarową, udoskonaloną wersją algorytmu naiwnego, wskazującą tzw. Konflikty dosłowne,

✓ Dokonuje analizy "semantyczno-synonimicznej", która wykrywa modyfikacje fleksyjne, zmiany synonimiczno-hiperonimiczne, a także zmiany semantyczne. Odbywa się to na poziomie wielowymiarowych wektorów. Wyniki tej części analizy przedstawiane są jako Konflikty semantyczne.

✓ Posiada usprawnioną wersję analizy sieciowej, przeszukującej zasoby całego Internetu,

✓ Działa w oparciu o zabezpieczenia przeciwko stosowaniu wszelkiego rodzaju manipulacji tekstowych takich jak: wtrącanie mikrospacji, białych znaków oraz znaków z innych rodzin językowych

Jednak to, co najbardziej wyróżnia analizę antyplagiatową Genuino to Algorytm Genetyczny GGS. Dzięki niemu system jest w stanie określić zakres tematyczny pracy, poprzez analizę jej treści. Zastosowanie tej technologii pozwala wskazywać prawdziwe konflikty i plagiaty na niespotykanym dotąd poziomie.

Poprzez rozpoznawanie stopnia ZBIEŻNOŚCI TEMATYCZNEJ pomiędzy pracą badaną a pracami, w których odkryto konflikty, system wskazuje w jakim stopniu autor badanej pracy splagiatował nie tyle same słowa co sens merytoryczny pracy.


Dodatkowo analiza bibliografii w Systemie Genuino nie powoduje wykrywania plagiatu w tytułach źródeł bibliograficznych badanych tekstów, a co więcej podsumowuje źródła względem daty ich powstania.

System Genuino nie wskazuje w badanych tekstach konfliktów fałszywych .

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Inwestujemy w Waszą przyszłość

Innowacyjna gospodarka
Unia Europejska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Funduszu Rozwoju Regionalnego

Preloader
×

Ta strona korzysta z plików cookie. Korzystanie z niej implikuje akceptację regulaminu.