O Systemie

Genuino to pierwszy inteligentny System Przeciwplagiatowy. Sprawdza oryginalność tekstów elektronicznych, prac dyplomowych, książek i artykułów z niespotykaną dotąd skutecznością. Założenie jest jedno – oryginalność to podstawa i obowiązek piszącego. Genuino pomaga przestrzegać tego założenia.

Jak przystało na szanującego się łowcę plagiatów, Genuino sam też jest w 100% oryginalny. To system jedyny w swoim rodzaju, oparty na innowacyjnej technologii. To pierwszy tego typu system na świecie, w którym zastosowano Algorytmy Genetyczne GGS (Genuino Genetic Score). Dzięki nim, Genuino ROZUMIE merytoryczny sens badanego tekstu. To sprawia, że wskazuje plagiat z niespotykaną dotąd dokładnością i skutecznością.

Dodatkowy atut to wielowątkowość systemu, która umożliwia równoczesne sprawdzanie wielu prac jednocześnie. To duże ułatwienie, a w przypadku gdy na sprawdzenie czeka kilka setek lub nawet tysięcy prac to również ogromna oszczędność czasu.
Co wyróżnia Genuino?


Porównawcze Algorytmy Genetyczne GGS (Genuino Genetic Score)
Inteligentny uczący się system
Profile Zawodowe i Wsparcie Rekrutacyjne

Technologia SaaS
Wielopłaszczyznowe Raporty Antyplagiatowe
Monitoring antyplagiatowy

Innowacyjne rozwiązania analizujące zasoby globalnego Internetu
Całodobowy dostęp do systemu
Odporność na manipulacje wyników analizy

RAPORTY NOWEJ GENERACJI


Dzięki możliwościom stwarzanym przez Algorytmy Genetyczne GGS, raporty generowane przez System Genuino cechuje dokładność, przejrzystość i logiczny układ prezentowanych wyników analizy. Dzięki temu promotor jest w stanie dokonać szybkiej i rzetelnej oceny pracy.

System Genuino dzieli sprawdzaną pracę na: wstęp, rozwinięcie i zakończenie, a także analizuje i zestawia wyniki dla każdej z tych części osobno oraz łącznie.


Przykłady unikalnych możliwości analizy dokonywanej w Systemie Genuino:

Podział pracy na części: wstęp, rozwinięcie i zakończenie,

Wynik zbieżności tematycznej GGS, który wskazuje średni wynik dla danej części wśród wszystkich prac o danej tematyce, co stanowi idealny punkt odniesienia przy ocenie jej poziomu zbieżności z innymi pracami w tej grupie tematycznej,

Ocena stopnia zgodności treści pracy z jej tytułem,

Ocena stopnia naturalności tekstu,

Dokładne zestawienie bazodanowych konfliktów dosłownych i semantycznych, a także znalezionych w zasobach całego Internetu,

Wskazywanie ilości cytatów zawartych w badanej pracy,

Zestawienie źródeł zawierających rozpoznane przez system konflikty,

Odrębna analiza bibliografii badanej pracy,


Zastosowanie Algorytmów Genetycznych GGS sprawia, że Genuino ROZUMIE merytoryczny sens badanego tekstu i porównuje go przede wszystkim z pracami zbliżonymi tematycznie, dzięki czemu wskazuje najprawdziwsze zapożyczenia.


POZNAJ CECHY SYSTEMU


Algorytmy Genetyczne GGS

System Genuino wykorzystuje innowacyjne technologicznie rozwiązania takie jak algorytmy genetyczne GGS. Dzięki temu rozwiązuje problemy związane ze złożonością języka polskiego. Zapewnia niespotykaną dotąd na polskim rynku trafność oraz wiarygodność wyników. Poprzez rozpoznawanie stopnia ZBIEŻNOŚCI TEMATYCZNEJ pomiędzy pracą badaną a pracami, w których odkryto konflikty - System wskazuje w jakim stopniu autor badanej pracy splagiatował nie tyle SŁOWA innych autorów co treść merytoryczną pracy.Odporność na wszelkie manipulacje wyników analizy

System jest całkowicie odporny na próby manipulacji i oszustwa, mające na celu ukrycie zapożyczeń z prac innych autorów. Generowany raport antyplagiatowy zawiera szczegółowe zestawienia zastosowanych w badanej pracy oszustw - dla każdej części pracy osobno. Wtrącanie do treści pracy mikrospacji, tzw. białych znaków czy graficznych odpowiedników liter z innych rodzin językowych - nie stanowi problemu dla Genuino. Wykrywa te próby oszustwa skutecznie i dokładnie.Intuicyjny interfejs

Punktem wyjścia w procesie projektowania Systemu Genuino było zapewnienie maksymalnej oszczędności czasu promotora. Efekt to intuicyjny, przyjazny dla użytkownika interfejs. Oprócz tego system tworzy dokładne i logiczne zestawienia z wynikami analizy w raportach antyplagiatowych. To wszystko upraszcza organizację oraz ostateczną weryfikację antyplagiatową analizowanych prac dyplomowych i dokumentów.Inteligentny, uczący się system

Rozwiązania użyte w systemie Genuino inspirowane są działaniem ludzkiego systemu nerwowego. Dzięki temu program posiada zdolność do mechanicznej nauki wzorów i rozpoznawania ich. Proces jest zorientowany na szybkość, sprawność i skrócony czas pracy programu.BAZY DANYCH


Genuino precyzyjnie analizuje dokumenty pod kątem plagiatu, przeszukując:

Dokumenty w lokalnej bazie danych (prace dyplomowe, czasopisma naukowe, artykuły, książki, publikacje),

Zasoby całego Internetu, w tym bazę aktów prawnych,

Archiwum Prac Dyplomowych,

Zasoby ogólnopolskiej bazy danych (ORPD)*,


* Integracja z ORPD wkrótce - (Informacja)

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Inwestujemy w Waszą przyszłość

Innowacyjna gospodarka
Unia Europejska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Funduszu Rozwoju Regionalnego

Preloader
×

Ta strona korzysta z plików cookie. Korzystanie z niej implikuje akceptację regulaminu.